• 22. - 28. ოქტომბერი

  კლასი:
  ტიპი:
  • ორშ22. 10.
  • 2
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   გაკვ. 12-13: თეთრი ჩოჩორი. მოიტანონ სანოტო რვეული. რა არის ადაჯიო, ალეგრო, აპლოდისმენტი, ბის, აფიშა?
  • 4
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   სტვირის ამბავი-გვ.23, რა არის ჟანრი?- გვ 22, რა არის მოტივი?-გვ.19, რა არის კლავიკორდი?-გვ.17
  • 5
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   Students book:Pg.19.teqsti L კითხვით და თარგმნით.ახალი სიტყვები ერთ ხაზზე გამოსაწერად. ასევე გვერდ ცხრამეტამდე გადახედონ ყველა ნასწავლ გრამატიკულ მასალას და ტექსტებს.
  • 5
   ·
   საშინაო დავალება
   მათემატიკა
   :
   მე-5 კლასის დავალება ნურკიდან გვ 30№186(3,4,5) №187,№193(2 სვეტი)
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   Student's book.გვ 18 ზე.1 და 3 სასწავლი თხრობით.ახალი სიტყვები გამოსაწერად .გაიმეორეთ ყველა გრამატიკული მასალა,ტექსტები 1.1 დან 1.3 ის ჩათვლით
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   გაკვეთილი 9: ინტონაცია. ლექსიკონიდან: მელოდია, რიტმი, ჰარმონია, კილო, ტემბრი, ტემპი .სიმღერა- "ჩემი საქართველო აქ არის".
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   Student's book: 26.გვერდზე n2 reading.თხრობით.სავარჯიშო 3 დასაწერი,ასევე ამ გვერდამდე ნასწავლი ყველა გრამატიკული მასალა გადასამეორებელი და სიტყვებიც სასწავლი.
  • 9
   ·
   საშინაო დავალება
   მათემატიკა
   :
   მე-9 კლასის დავალება გვ 47№23 გვ50№3,8 გვ51№14,15,17
  • 10
   ·
   საშინაო დავალება
   მათემატიკა
   :
   მე-10კლასი გვ 48 №3დან №8ჩთ ვპოულობთ შემოხაზული წრეწირის რადიუსის ფორმულით
  • 12
   ·
   საშინაო დავალება
   ზოგადი უნარები
   :
   უნარების დავალება ანალოგიები გვ 36 №33 დან №68ჩთ
  • 12
   ·
   საშინაო დავალება
   მათემატიკა
   :
   დავალება მე-12 მათემატიკა გვ 198№1 დან №9ჩთ №20,21,22
  • სამ23. 10.
  • 1
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   გაკვეთილი 10: პატარა ამადეუსი. დახატონ ვიოლინო და გამოჭრან.
  • 3
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   რა არის გამა? როჯერსის სიმღერა "დო, რე, მი" ზეპირად.
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   გაკვეთილი 8-9: ცნობები ქართული მუსიკის შესახებ. გრძლიობები გამოვწეროთ სანოტო რვეულში. გაკვეთილი 10: აღმოსავლეთ საქართველოს მთიანეთი.
  • ოთხ24. 10.
  • 9
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   გაკვეთილი 5: გ. ყანჩელი, ჯ. კახიძე. სიმღერა "ყვითელი ფოთლები"
  • ხუთ25. 10.
  • 5
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   რა არის სტილი, ჟანრი?- გვ.20. ოქტავები, პაუზები. გაკვ. 8: მწყემსი და ჯუჯები. ე. გრიგი და მისი "პერ გიუნტი"
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   ინტონაცია - გვ.20. ინტონაცია ხალხურ მუსიკაში - გვ. 29. ლექსიკონში: ტემბრი, ტემპი, კილო, მელოდია, რიტმი, მეტრი. მამალაცთა ხმებიმ - ტენორი, ბარიტონი, ბანი.
  • 8
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   გაკვეთილი 5: სანოტო დამწერლობა.
  • პარ26. 10.
  • 4
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   გრძლიობები. რა არის ჟანრი, მოტივი? სიმღერების გამეორება. განვლილი მასალის გამეორება.