• 21. - 27. მაისი

  კლასი:
  ტიპი:
  • ორშ21. 05.
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   სკოლის წიგნი გვ 112 ტექსტი მოსაყოლად.
   დასაწერად wookbook- ში გვ 91 N1 და N2
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   დასაწერად: workbook გვ 94 N1 და N2, გვ 95 N3 N4 N5 N6
   თემა: Person who changed the world.
  • 8
   ·
   საშინაო დავალება
   ისტორია
   :
   ისტორიის დავალება ორშაბათს , პარაგრაფი 63. დამწერლობის წარმოშობა და მისი უძველესი სახეები
  • 8
   ·
   საშინაო დავალება
   ხელოვნება
   :
   ვარიაციები "მენინების" თემაზე. გვ.86.ხელოვნება და ფანტაზია გვ.20.
  • 10
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   ტექსტი "The Risks And Effects Of Fast Food" მოსაყოლად.
   დასაწერად : Destination გვ38 და გვ 39 ყველა სავარჯიშო.
   დასაწერად თემა : Are fast foods a health disaster?
  • სამ22. 05.
  • 5
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   "კარნავალი"
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   შოპენი პარიზში
  • 8
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   კახეთი
  • ოთხ23. 05.
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   არჩევითი
   :
   გვ 116 დიალოგი კითხვით და თარგმნით.
   გვ 115 გვ N2 დასაწერად.
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   გვ 30 Albert Einstein კითხვით და თარგმნით დასაწერად ამავე ტექსტის N1 და N2 სავარჯიშო.
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   საბერძნეთი
  • 10
   ·
   საშინაო დავალება
   არჩევითი
   :
   Global warning კითხვით და თარგმნით სასწავლად.
  • ხუთ24. 05.
  • 8
   ·
   საშინაო დავალება
   გეოგრაფია
   :
   კასპიის ზღვა . კითხვებზე პასუხის გაცემა წერილობით.
  • პარ25. 05.
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   ისტ
   :
   გასამეორებლად 4,5, 6 გაკვეთილები.
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   ეგვიპტური საკრავები
  • 6
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   ქართული ეროვნული ოპერა
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   დასაწერად სკოლის წიგნი გვ 112 გვ 113 ყველა სავარჯიშო.
   ვისაც არ ჰქონდა პროექტი გაკეთებული გააკეთოს აუცილებლად.
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   დიონისეს დღესასწაულები
  • 7
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   ძველბერძნული საკრავები
  • 8
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   სამეგრელო
  • 8
   ·
   საშინაო დავალება
   მუსიკა
   :
   სვანეთი
  • 10
   ·
   საშინაო დავალება
   ინგლისური ენა
   :
   Super Size Me კითხვით და თარგმნით.
   დასაწერად : პირველი და მეორე სავარჯიშო. გავცეთ კითხვებს წერილობითი პასუხი.